Antalet återkommande kunder vittnar om kvaliteten i det vi gör.

https://rightpeople.se/wp-content/uploads/2020/07/3-layers.png

Genom åren har vi fått förtroendet att hjälpa en rad uppdragsgivare med deras administration och ekonomi. Vår belöning kommer ofta i form av förnyat förtroende, med nya spännande utmaningar som följd. Extra roligt är det naturligtvis att få fina vitsord av nöjda kunder efter avslutat uppdrag.

Så här har några av våra tidigare uppdragsgivare uttalat sig om vår grundare Karin Källqvist;

Karin har en fantastisk förmåga att sätta sig in i nya situationer och snabbt göra sig en bild av vad som behöver göras. Hon är mycket professionell inom de administrativa områdena, och har ett mycket sympatiskt och trevligt sätt.

– Karin Martinsson Administrativ chef, Haninge Kommun

Karin har en bred kompetens om kommunal verksamhet och är framför allt mycket kunnig inom frågor som rör bygglov och ärenden kopplade till byggande och planering.

– Carina Olsson Kundtjänstansvarig, Huddinge Kommun

Karin har med engagemang löst sina arbetsuppgifter och på ett mycket bra sätt bidragit till Grindex positiva utveckling. Hon har ett fantastiskt sätt att sätta sig in i nya situationer och använder sin tid på ett väldigt effektivt sätt. Karin prioriterar och utför sina arbetsuppgifter snabbt och metodiskt. Karin är arbetsam, är lätt att samarbeta med och sprider god stämning.

– Jonathon Kiely Marknadssupportchef, Grindex

Har du också något du behöver hjälp med? Hör av dig